16/4/16

Νέα Πρόταση του Δημ Μωραΐτη.

 ''Η πόλη μας δυστυχώς,  είναι ανάμεσα στα τρία προάστια της Αττικής  με την υψηλότερη παραβατικοτητα, ναρκωτικά , προστασία,bulling ξυλοδαρμοί κ.τ.λ.
 Με βάση τις διατάξεις του νόμου  Ν. 3463/06 άρθρο 84 παρ. 1,2 και 3, η τοπική αυτοδιοίκηση, άρα και ο Δήμος Ηλιούπολης, μπορεί αν θέλει   να  συγκροτήσει Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας εθελοντών, το οποίο θα αποτελείται από επιστήμονες, λειτουργούς, φοιτητές που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως είναι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι εγκληματολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ.
Η συμμετοχή στο ανωτέρω συμβούλιο θα μπορεί να  είναι τιμητική και άμισθη ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να δοθούν κίνητρα (μόρια για προσλήψεις στο Δήμο, απαλλαγή απο δημοτικά τέλη κ.τλ.

 Περιμένω από το δημοτικό συμβούλιο της Ηλιούπολης να φέρει το θέμα προς συζήτηση, στην επόμενη συνεδρίαση του.''